Casting Call

På svenska nedan!

CASTING CALL: ENGLISH AND SWEDISH ACTORS FOR THE ANIMATED “THE PIANO LESSON” SHORT-FILM

Ten Thousand Hearts is heading into production with the animated “THE PIANO LESSON” short-film and is looking for ENGLISH AND/OR SWEDISH SPEAKING Voice Talent. We are accepting submissions until the 22nd of October 2021!


We are casting for the following roles:


Main roles:

Alvar – 14 years old

Eva – 14 years old


Side roles:

Astrid – 35+ years old

Mathilda – 30+ years old

Ester – 70+ years old

Johan – 35+ years old


Small role:

Maire – 5 years old


If you are multilingual, you can apply for both Swedish and English roles. If you’d like, you can apply for several roles as well. Please do so with separate forms.


There will be a 150 – 350 € compensation per completed language and voice role (main roles pay 350 €, side roles pay 250 € and small role pays 150€). The recording of the voices will take place in November – December 2021.


Here is a link to the audition materials (ENGLISH AND SWEDISH): https://docs.google.com/document/d/1Ad0x_OFb6YIdfeEhUROO9GoiwpLwWhxb1ttRGD8apn0/edit?usp=sharing


You can record your casting submission with a microphone, and upload it into the casting form. If you don’t have professional recording equipment, please fret not – a mobile phone works well enough! For questions, please contact linda@ten-thousand-hearts.com.

The voices will be recorded in a Studio in the Helsinki area in November-December 2021!


After reading through the material and recording your submission, please fill your submission here!
PÅ SVENSKA:

CASTING CALL: ENGELSKA OCH SVENSKSPRÄKIGA SKÅDISAR SÖKES FÖR DEN ANIMERADE KORTFILMEN “PIANOLEKTION”

Ten Thousand Hearts går i produktion med den animerade kortfilmen “PIANOLEKTION” och letar efter ENGELSKA OCH/ELLER SVENSKATALANDE röster. Man skall skicka in sin ansökan senast 22.10.2021!


Vi söker talanger för följande roller:

Huvudroller:

Alvar – 14 år

Eva – 14 år


Sidoroller:

Astrid – 35+ år

Mathilda – 30+ år

Ester – 70+ år

Johan – 35+ år


Liten roll:

Maire – 5 år gammal


Om du är flerspråkig kan du söka både svenska och engelska roller. Om du vill kan du även ansöka om flera roller. Gör det förna med separata blanketter.


Vi erbjuder en rolig stund i studion 1-4h och en ersättning på 150 – 350 € per genomförd språk- och röstroll (huvudrollerna betalar 350 €, sidoroller betalar 250 € och den lilla rollen betalar 150 €). Inspelningen av rösterna sker i november – december 2021.


Här är en länk till auditionsmaterialet (ENGLISH AND SWEDISH): https://docs.google.com/document/d/1Ad0x_OFb6YIdfeEhUROO9GoiwpLwWhxb1ttRGD8apn0/edit?usp=sharing


Du kan spela in din casting-material med en mikrofon och ladda upp den i castingformuläret. Om du inte har professionell inspelningsutrustning, var inte orolig – en mobiltelefon fungerar tillräckligt bra! Vid frågor, var god och kontakta linda@ten-thousand-hearts.com.

Rösterna bandas in i en studio nära Helsingfors i november-december 2021!


Efter att du har läst igenom auditionsmaterialet och bandat in din din version av casting materialet, ansök om roller här!